Jste zde

Návod k použití

Před začátkem užívání přípravku si pečivě přečtěte tento návod k použití.

1. Co je Emofix® a k čemu se používá

Emofix® je hemostatická mast s ochrannou funkcí, určená k zabránění a prevenci kožních a slizničních krvácivých epizod, jako například krvácení z nosu vzniklé samovolně nebo vyvolané úrazem, malá kožní poranění atd.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Emofix® používat

Nepoužívejte tento přípravek v případě známé přecitlivělosti na kteroukoliv jeho složku (uvedenou v bodě 6).

3. Jak se Emofix® používá

K zabránění krvácivého stavu: Naneste dostatečné množství masti, abyste pokryli poraněnou oblast.

K prevenci opakování krvácení z nosu: Nanášejte přípravek dvakrát denně alespoň 2 týdny po akutní epizodě krvácení nebo dle doporučení lékaře.

Použití aplikátoru, který je součástí balení, se doporučuje v případě aplikace na nosní sliznici.

Aplikátor po každém použití důkladně umyjte a nepoužívejte jej společně s nikým jiným.

4. Upozornění

- V případě nežádoucích účinků ukončete léčbu a konzultujte s lékařem.

- Během prvních dnů léčby se může objevit pálení, svědění nosu a rýma. Obvykle vymizí v průběhu léčby. Pokud příznaky neodezní, ukončete léčbu a konzultujte s lékařem.

- Před prvním použitím se ujistěte, zda je obal neporušený.

- Nepoužívejte přípravek po uplynutí expirační doby uvedené na obale. Datum expirace platí pouze v případě neporušeného a správně skladovaného přípravku.

5. Jak Emofix® uchovávat

- Tento přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

- Po použití tubu pečlivě uzavřete.

- Emofix® uchovávejte při pokojové teplotě do 30°C. Pokud je přípravek skladován při jiné teplotě, může měnit konzistenci, nesníží se však jeho kvalita. Pokud Emofix® necháte při pokojové teplotě, obnoví se opět jeho původní konzistence.

6. Další informace

Složení: směs nasycených mastných kyselin, extrakt kvasinkového proteinu, fosfatidylcholin, tokoferol acetát, včelí vosk, sójový olej, stearylalkohol, chlorid vápenatý, draselný, hořečnatý, glycerylmonostearát, methyl a propyl-p-hydroxybenzoát, BHT.

Balení

Tuba 30 g s aplikátorem

Distributor pro ČR:

Akacia Group, s.r.o.

Na Farkáně I 136/17, 150 00 Praha 5

Mail:info@akacia.eu

Výrobce:

DMG

Via Laurentina Km. 26,700 – 00071 Pomezia – Rome – Italy

Zdravotnický prostředek podle směrnice Rady 93/42/EEC

CE0373