Emofix® - hemostatická mast

Emofix® je hemostatická mast s ochrannou funkcí, určená k zabránění a prevenci kožních a slizničních krvácivých epizod, jako například krvácení z nosu vzniklé samovolně nebo vyvolané úrazem, malá kožní poranění atd.

EMOFIX® - hemostatická mast je vhodná:

  • Emofix balenína nosní sliznici
  • na dásně
  • na kůži
  • i pro děti bez věkového omezení